Aktualności

Aktualizacja tłumaczenia UUP na język angielski

W marcu 2020 r. PONIP udostępniła tłumaczenie jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. W obliczu zmian Ustawy PONIP publikuje aktualizację tłumaczenia. Ustawa o usługach płatniczych jest…Czytaj więcej

PayTel, Zrzutka oraz Allegro w PONIP

PayTel, Zrzutka oraz Allegro Finance to kolejne organizacje, które w ostatnim czasie dołączyły do PONIP. Związek rośnie, reprezentując coraz szerzej rynek dostawców usług płatniczych. W naszych szeregach mamy coraz szersze…Czytaj więcej

Porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa ZBP – PONIP

Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa banków i niebankowych instytucji płatności oraz ich klientów. Celem współpracy ma być…Czytaj więcej

PONIP aktywny na arenie międzynarodowej

PONIP, jako Członek European Payment Institutions Federation, aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Organizacja pracuje aktualnie wraz z EPIF nad kwestiami związanymi z AML w działalności podmiotów świadczących usługi płatnicze określone…Czytaj więcej

Zmiana terminu uiszczania opłat na koszty nadzoru

Krajowe Instytucje Płatnicze zobowiązane są do uiszczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru. Obliczenie opłat dokonywane jest na podstawie publikacji kosztów nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego. W związku ze zmianami tych…Czytaj więcej

Podsumowanie opinii PONIP w zakresie braku podstaw do uznania krajowych relacji banku z dostawcami usług płatniczych za korespondenckie

Dnia 2 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko („Stanowisko”) dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych, mającego w założeniu służyć bankom do oceny…Czytaj więcej

Stanowisko PONIP w zakresie stanowiska UKNF dotyczącego stosowania przez banki kwestionariusza ankietowego

W dniu 2 czerwca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego („UKNF”) opublikował stanowisko UKNF dotyczące stosowania kwestionariusza ankietowego przez banki wobec instytucji sektora usług płatniczych („Stanowisko”), w ramach którego UKNF…Czytaj więcej

Zmiana terminu obowiązywania komunikatu KNF w sprawie chmury

W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 PONIP zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianę terminu stosowania komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez…Czytaj więcej

Tłumaczenie polskiej UUP na język angielski

PONIP udostępnia tłumaczenie aktualnego jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. Ustawa o usługach płatniczych jest transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD oraz PSD2. Wiele opcji…Czytaj więcej

Wznowienie prac zespołu FinTech przy KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła prace zespołu FinTech, mającego na celu niwelowanie barier rozwoju. PONIP, jako członek zespołu, podsumowała dotychczas zgłoszone i wyeliminowane bariery oraz wskazała te, które wymagają dalszych prac…Czytaj więcej