PONIP zgłasza uwagi do Rozporządzenia ws. płatności natychmiastowych

W dniu 15 lutego Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności zgłosiła swoje uwagi do projektu Rozporządzania zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i (UE) 2021/1230 w odniesieniu do poleceń przelewu natychmiastowego w euro zarówno do Ministerstwa Finansów, jak i EPIF, którego jest członkiem. Projekt rozporządzenia zakłada wprowadzenie kilku istotnych elementów, które będą miały znaczenie (także operacyjne) m.in. dla Krajowych Instytucji Płatniczych („KIP”), a także wyznaczać ma pewien standard w zakresie niektórych obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Stanowiło to także okazję do podkreślenia roli niebankowych dostawców usług płatniczych oraz potrzeby udzielenia m.in. KIP dostępu do infrastruktury płatniczej, co stanowi obecnie jedno z kluczowych wyzwań dla KIP. PONIP podkreślił także konieczność rozszerzenia definicji indywidualnego identyfikatora rachunku poza IBAN, a także zwrócił uwagę na niecelowość wprowadzenia opcji dla państw członkowskich w zakresie limitu opłat za usługę potwierdzania danych ze względu na ryzyko upowszechnienia się praktyki pobierania opłat w tym zakresie. PONIP odniósł się także szczegółowo do wyzwań jakie wiążą się z propozycją wprowadzenia tzw. screeningu użytkowników dla płatności natychmiastowych, jednocześnie jednak podkreślając wagę tego obowiązku.

O dalszych losach rozporządzenia będziemy informować na bieżąco.

Kategoria: Aktualności • 2023-02-18 Tagi: amlpłatnościpranie pieniędzysepa