Aktualności

Nowe zasady członkostwa dla Małych Instytucji Płatności

Rozwój rynku usług płatniczych jest coraz bardziej dynamiczny, co wiązać można zarówno ze wzrostem znaczenia płatności bezgotówkowych, jak i oczekiwaniami klientów detalicznych oraz biznesowych. Potrzeby w tym zakresie stale rosną,…Czytaj więcej

Jednolity standard kodowania informacji towarzyszących transferom

Jednolity standard kodowania informacji towarzyszących transferom w ramach obsługi niebankowych instytucji płatniczych – zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2015/847 z dn. 20 maja 2015 r. – wersja zaktualizowana. W…Czytaj więcej

PONIP zgłasza uwagi do „Warzywniaka”

Trwają prace parlamentarne nad tzw. Warzywniakiem, tj. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (numer druku sejmowego: 3381,…Czytaj więcej

PONIP zaprasza Małe Instytucje Płatnicze

Małe Instytucje Płatnicze mogą ubiegać się o dołączenie do PONIP. W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Sesja Zwyczajna Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) w trakcie…Czytaj więcej

[AML] Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. To nie koniec drogi.

Dnia 9 marca Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel, która teraz ma zostać przyjęta przez Senat. Rozwiązania zawarte w projekcie przybliżają nas do koncepcji Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej (art. 6a i…Czytaj więcej

PONIP zgłasza uwagi do Rozporządzenia ws. płatności natychmiastowych

W dniu 15 lutego Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności zgłosiła swoje uwagi do projektu Rozporządzania zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i (UE) 2021/1230 w odniesieniu do poleceń przelewu natychmiastowego w…Czytaj więcej

Nowi członkowie

W grudniu 2022 r. i styczniu br. do Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności dołączyły trzy nowe podmioty, tj. Cardina sp. z o.o., mElements S.A. oraz Fincard sp. z o.o. Jesteśmy…Czytaj więcej

Nowa strona www

Po kilku miesiącach prac deweloperskich uruchomiliśmy naszą nową stronę www. Dopracowujemy jeszcze niektóre jej elementy, więc prosimy o zrozumienie. Czasem może ona działać niestabilnie lub zawierać błędy. Jeżeli dostrzegacie Państwo…Czytaj więcej

Nowy Zarząd PONIP

Rada Nadzorcza PONIP powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana dr Michała Nowakowskiego, który zastąpi z dniem 16 września 2022 r. dotychczasowego Prezesa – Pana Andrzeja Ponińskiego, stojącego na czele organizacji…Czytaj więcej

Rada Nadzorcza PONIP

Członkowie PONIP powołali Radę Nadzorczą, w skład której weszli Anna Pater-Kacprzak, Bartosz Berestecki, Andrzej Poniński, Filip Bachowski oraz Adrian Pietura. Osobą pełniącą obowiązki Prezesa Zarządu jest pan Andrzej Poniński.Czytaj więcej