Dołącz do nas

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności - PONIP - zaprasza do współpracy wszystkie podmioty związane z rynkiem płatniczym w polsce.

Oferujemy wsparcie prawne, wspólne procedowanie legislacyjne oraz platformę do współpracy.

Zakres działalności PONIP jest szeroki i obejmuje także wsparcie w zakresie edukacji czy kontaktów z organami regulacyjnymi oraz nadzorczymi. Więcej informacji o możliwościach przekażemy po nawiązaniu kontaktu