O PONIP

Podstawowym celem Organizacji jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji.

Jesteśmy otwarci na innowacje i dostrzegamy potencjał tkwiący w nowych rozwiązaniach technologicznych. Chcemy wspierać naszych członków w transformacji cyfrowej.

Realizacja następować będzie poprzez:

Zajmowanie stanowisk i prezentowanie opinii we wszystkich sprawach związanych z działalnością Organizacji i jego członków;

Reprezentowanie stanowiska Organizacji i jego członków wobec organów władzy ustawodawczej, administracji państwowej (rządowej), samorządowej i gospodarczej;

Współpracowanie z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami statutowymi Organizacji;

Organizowanie spotkań środowiskowych, seminariów i szkoleń;

Ocenę wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących działalności członków Organizacji;

Współpracę z osobami oraz instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń.

Zarząd Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności PONIP:

Michał Nowakowski

Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności PONIP:

Anna
Pater-Kacprzak

Bartosz
Berestecki

Andrzej
Poniński

Filip
Bachowski

Adrian
Pietura