Dane osobowe

ZASADY DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Klikając guzik Wyślij lub przesyłając wiadomość, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997, Dz. Ust nr 133, poz. 863 z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO) w celu odpowiedzi Ci na zadane pytania oraz przesyłania Ci treści marketingowych.

Administratorem Twoich danych osobowych będzie Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców PONIP, Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa. Masz prawo do wglądu i poprawiania Twoich danych osobowych oraz żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Możesz zażądać przeniesienia danych. Twoje dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody, ale tylko w celach wskazanych powyżej. Twoja zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail z wycofaniem zgody na adres kontakt@ponip.pl z adresu, którego zgoda dotyczy.

Nie profilujemy Twoich danych. Twoje dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane innym podmiotom. Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności Związek Pracodawców PONIP zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi oraz do należytego zabezpieczenia informacji przed dostępem osób nieuprawnionych. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawach nieuregulowanych powyżej zastosowanie mają postanowienia prawa polskiego oraz RODO.