Aktualności

Uwagi do projektu komunikatu w sprawie chmury

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. PONIP, dostrzegając zmiany rynkowe i kierunek rozwoju sektora finansowego, opracowała i przekazała uwagi do w/w…Czytaj więcej

PONIP zaangażowany w rozporządzenie 2015/847

Polskie organy nadzoru oraz odpowiedzialne za przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu kontynuują prace związane z egzekwowaniem zapisów rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (2015/847). PONIP jest członkiem…Czytaj więcej

Niepotrzebna zgoda płatnika na przetwarzanie danych

Ministerstwo Cyfryzacji forsowało zmiany prawne, warunkując przetwarzanie danych od zgody użytkownika. Wskazywaliśmy zagrożenia związane z brakiem lub wycofaniem zgody. Podczas dzisiejszej podkomisji argumentacja PONIP została przyjęta, a poprawka wycofana!Czytaj więcej

Split Payment – rekomendacje i plany PONIP

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP realizuje swoje zapowiedzi w zakresie Split Payment. Niedawno w Warszawie odbyło się szerokie spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili swoje spostrzeżenia, uwagi oraz oczekiwania. Uczestnikami…Czytaj więcej

Amex w PONIP!

American Express to kolejna organizacja, która zasiliła szeregi PONIP. Związek tym samym wyraźnie otwiera się na organizacje kartowe. Okazja ku temu jest bardzo dobra – szczególnie w obliczu Ustawy o…Czytaj więcej

Grupa robocza do spraw Split-VAT

W związku z ustawą o Split-VAT w ramach PONIP została powołana specjalna grupa robocza, której celem jest wypracowanie standardów i praktyki rynkowej obsługi podzielonych płatności VAT. To tylko jedna z…Czytaj więcej

Raport FinTech

Podczas kongresu 590 w Rzeszowie odbyła się prezentacja raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. PONIP była członkiem tego zespołu, a raport można pobrać ze stron…Czytaj więcej

Walne Zgromadzenie Członków PONIP

W dniu dzisiejszym w Warszawie odbyło się Walne Zgromadzenie Członków PONIP. Zgromadzenie przedłużyło kadencję dotychczasowego Zarządu, a także zaaprobowało kierunki działania Związku w obliczu trwającej ofensywy legislacyjnej. Podczas dyskusji zostały…Czytaj więcej

Ofensywa legislacyjna 2017

Trwa ofensywa legislacyjna Ministerstwa Finansów. Oprócz projektu nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych (konsekwencji PSD2) trwają obecnie prace nad nowelizacją Ustawy o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. PONIP, reprezentując interesy…Czytaj więcej

IT Card w PONIP

Do PONIP wstąpił IT Card. To już osiemnasty Członek organizacji reprezentującej interesy podmiotów rynku finansowego w Polsce.Czytaj więcej