Nowy Zarząd PONIP

Rada Nadzorcza PONIP powołała na stanowisko Prezesa Zarządu Pana dr Michała Nowakowskiego, który zastąpi z dniem 16 września 2022 r. dotychczasowego Prezesa – Pana Andrzeja Ponińskiego, stojącego na czele organizacji przez prawie 10 lat. Andrzej Poniński objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej PONIP i zamierza dalej wspierać organizację. W skład Rady Nadzorczej wchodzą również Anna Pater-Kacprzak, Bartosz Berestecki, Adrian Pietura i Filip Bachowski.

Pan Michał Nowakowski jest prawnikiem zajmującym się obszarem wykorzystania nowych technologii w sektorze finansowym, w tym w szczególności uczenia maszynowego i rozwiązań typu PayTech. Ma doświadczenie w pracy zarówno w instytucjach finansowych, jak i w sieci bezpieczeństwa finansowego, także na poziomie międzynarodowym. Bierze udział w pracach legislacyjnych dotyczących rynku finansowego oraz jest członkiem grup roboczych w Polsce i Unii Europejskiej. Jest wykładowcą m.in. na Uniwersytecie SWPS, Politechnice Warszawskiej i w Szkole Głównej Handlowej. Jest autorem licznych publikacji naukowych oraz książki „Fintech. Technologia, finanse, regulacje. Praktyczne przewodnik dla sektora innowacji finansowych” i redaktorem naukowym komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, który ukaże się pod koniec 2022 r.

PONIP jest organizacją branżową zrzeszającą 30 największych dostawców usług płatniczych. Podstawowym celem Związku jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji, dbanie o prawidłowy rozwój rynku płatniczego, a także współpraca z innymi organizacjami oraz podmiotami rynku finansowego prowadzącymi działalność w zakresie objętym celami statutowymi Związku.

Kategoria: Aktualności • 2022-09-16