[AML] Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. To nie koniec drogi.

Dnia 9 marca Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel, która teraz ma zostać przyjęta przez Senat. Rozwiązania zawarte w projekcie przybliżają nas do koncepcji Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej (art. 6a i następne propozycji do zmian rozporządzenia 910/2014 – eIDAS), choć przepisy budzą wątpliwości, w szczególności w obszarze nawiązywania relacji za pomocą zdalnych kanałów komunikacji i bez fizycznej obecności. Wiele wskazuje na to, że takie rozwiązanie nie będzie mogło być wykorzystywane do zdalnego onboardingu klienta. Ponieważ jednym z kluczowych obszarów dla instytucji obowiązanych, w tym niebankowych instytucji płatniczych, jest identyfikacja i weryfikacja klienta, to nowe zmiany będą miały też wpływ na to w jaki sposób te podmioty będą realizowały środki bezpieczeństwa finansowego. Zauważyć należy, że art. 81 ustawy wskazuje, że instytucje obowiązane są obowiązane stosować przepisy ustawy w zakresie wykorzystywania dokumentu mObywatel jako środka bezpieczeństwa finansowego do identyfikacji klienta oraz weryfikacji jego tożsamości, od dnia 1 września 2023 r. Czasu na dostosowanie jest więc niewiele.

Zachęcamy do śledzenia strony PONIP na której pojawią się kolejne informacje w tej sprawie.

Kategoria: Aktualności • 2023-03-13