PONIP zaprasza Małe Instytucje Płatnicze

Małe Instytucje Płatnicze mogą ubiegać się o dołączenie do PONIP.

W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Sesja Zwyczajna Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) w trakcie której podjęto decyzję o zaktualizowaniu celów strategicznych organizacji na kolejne lata. Mając na uwadze dynamiczny rozwój rynku usług płatniczych, który tworzą nie tylko Krajowe Instytucje płatnicze (KIP), ale także Małe Instytucje Płatnicze pełniące istotną rolę w tym procesie, PONIP dostrzega potrzebę większego wsparcia tej części sektora, który boryka się z licznymi wyzwaniami o charakterze prawnym i regulacyjnym. Jednocześnie małe instytucje płatnicze jak dotąd nie były w pełni reprezentowane w procesie legislacyjnym oraz w rozmowach z regulatorami, co powoduje, że głos ich reprezentantów jest niedostatecznie słyszalny, także wśród przedstawicieli administracji publicznej.

Jednocześnie MIP dotykają liczne zagadnienia, jak chociażby:

  1. Reorganizacja działalności w sytuacji przekroczenia limitów ustawowych.
  2. Niedopuszczalność prowadzenia działalności transgranicznej.
  3. Prowadzenie rachunków płatniczych przez instytucje kredytowe i związane z tym wyzwania.
  4. Problematyka przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).
  5. Mechanizmy naliczania opłat publicznych ponoszonych przez MIP, a także
  6. Wyzwania związane z procesami licencyjnymi w kontekście uzyskania statusu Krajowej Instytucji Płatniczej.

W czerwcu 2023 r. Komisja Europejska ma również ogłosić istotne zmiany prawne w zakresie rynku usług płatniczych (rewizja PSD3 oraz otwarte finanse), co otworzy też szersze konsultacje, w których głos małych instytucji płatniczych będzie miał istotne znaczenie, bowiem zmiany będą decydowały także o przyszłości wielu modeli biznesowych. Unia Europejska proceduje także przepisy odnoszące się do szeroko rozumianego wykorzystania danych oraz systemów sztucznej inteligencji, które będą przekładały się na kierunek w którym będą podążali dostawcy usług płatniczych w obszarze transformacji cyfrowej.

PONIP dostrzega jednocześnie rosnące potrzeby sektora pożyczkowego, który m.in. wobec zmian legislacyjnych zaczyna poszukiwać nowych modeli biznesowych wykorzystujących także usługi płatnicze. Łączenie wielu obszarów działalności podlegających specyficznym wymogom prawno-regulacyjnym wymaga czynnego udziału w procesach, które przekładają się na konkretne obowiązki oraz koszty.

Z tego względu zachęcamy przedstawicieli MIP do bezpośredniego kontaktu za pomocą formularza – https://www.ponip.pl/wspolpraca lub mailowo: kontakt@ponip.pl w celu umówienia się na spotkanie, na którym przedstawimy warunki uczestnictwa, jak i korzyści związane z przystąpieniem do organizacji.

Kategoria: Aktualności • 2023-06-02