Nowe zasady członkostwa dla Małych Instytucji Płatności

Rozwój rynku usług płatniczych jest coraz bardziej dynamiczny, co wiązać można zarówno ze wzrostem znaczenia płatności bezgotówkowych, jak i oczekiwaniami klientów detalicznych oraz biznesowych. Potrzeby w tym zakresie stale rosną, co otwiera drogę do tworzenia nowych modeli biznesowych oraz rozwijania już istniejących. Na te potrzeby odpowiada rynek usług płatniczych, na którym funkcjonują nie tylko krajowe instytucje płatnicze, ale i mniejsze podmioty, których wolumeny transakcji nie przekraczają określonych progów. Jednocześnie wiele z podmiotów aktywnych na rynku usług płatniczych boryka się z wyzwaniami o charakterze prawno-regulacyjnym, w tym w zakresie realizacji obowiązków sprawozdawczych. Głos mniejszych podmiotów jest bardzo istotny, jednocześnie wymaga zorganizowanego podejścia do procesów legislacyjnych.

Mając na uwadze skalę działalności oraz wyzwania stojące przed mniejszymi podmiotami, PONIP podjęła decyzję o skierowaniu do MIP specjalnej oferty członkostwa, która jest odpowiedzią na sygnalizowane potrzeby rynku. Szczegółowe zasady można uzyskać poprzez kontakt@ponip.pl. Członkostwo w PONIP wiąże się z licznymi korzyściami dla podmiotów, w tym dostępem do najnowszych informacji w sprawach ważnych dla rynku usług płatniczych oraz aktywnym udziałem w procesach legislacyjnych.

Więcej informacji na temat PONIP i podejmowanych działań znajduje się pod adresem www.ponip.pl

Celem PONIP jest ochrona wspólnych praw i reprezentowanie tożsamych dla zrzeszonych członków interesów wobec organów administracji publicznej, związków zawodowych oraz innych organizacji i instytucji. MIP stanowią ważną część rynku usług płatniczych i dlatego PONIP aktywnie angażuje się w problemy i wyzwania specyficzne dla tych podmiotów.

Kategoria: Aktualności • 2024-01-29