Kontakt

POLSKA ORGANIZACJA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI PŁATNOŚCI PONIP
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

Adres korespondencyjny:
ul. Ogrodowa 58
00-876 Warszawa

NIP: 7010297287, REGON: 142934847

Wysyłając wiadomość akceptujesz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z informacją zawartą w Dane osobowe. Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem 0000384136.

Masz pytania?