Zmiana terminu uiszczania opłat na koszty nadzoru

Krajowe Instytucje Płatnicze zobowiązane są do uiszczania opłat na pokrycie kosztów nadzoru. Obliczenie opłat dokonywane jest na podstawie publikacji kosztów nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego.
W związku ze zmianami tych terminów, a także sytuacją związaną z COVID-19, PONIP wystąpił z inicjatywą zmiany rozporządzenia i przesunięcia terminu uiszczenia opłat na pokrycie kosztów nadzoru w roku 2020 na 30 listopada br. Inicjatywa została poparta przez Ministerstwo Finansów.
Treść Rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków
sprawozdawczych i informacyjnych można znaleźć tutaj.

Kategoria: Aktualności • 2020-09-18