Porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa ZBP – PONIP

Związek Banków Polskich (ZBP) oraz Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) zawarły porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa banków i niebankowych instytucji płatności oraz ich klientów. Celem współpracy ma być m.in. przeciwdziałanie cyberprzestępcom w obszarze usług płatniczych. Intencją ZBP i PONIP jest przede wszystkim inspirowanie nowoczesnych rozwiązań i działań na rzecz zapewniania oraz zwiększania bezpieczeństwa działalności banków i niebankowych instytucji płatności, a także zapobiegania wykorzystywania ich usług dla celów związanych z popełnianiem przestępstw na szkodę banków, niebankowych instytucji płatności i ich klientów.

– Banki w obszarze bezpieczeństwa, a w szczególności cyberbezpieczeństwa ze sobą nie konkurują, tylko współpracują. Dzięki tej współpracy możemy lepiej chronić banki i ich klientów przed próbami popełniania przestępstw na ich szkodę. Lecz dzisiaj to już nie wystarcza, cyberprzestępcy widząc to starają się wykorzystywać także działalność niebankowych instytucji płatniczych do upłynniania pieniędzy pochodzących z oszustw popełnianych na szkodę klientów. Dlatego podjęliśmy wspólną deklarację, ZBP i PONIP o budowaniu kolejnej linii demarkacyjnej chroniącej naszych wspólnych klientów, która poprzez współpracę banków i niebankowych instytucji płatniczych ma zwiększyć bezpieczeństwo polskiego systemu płatniczego – mówi Wiceprezes ZBP – dr Tadeusz Białek.

– Zdajemy sobie sprawę, że w dobie niezwykle aktywnej działalności cyberprzestępców, niezbędna jest ścisła współpraca pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Świat przestępczy nie ogląda się za siebie, dlatego banki i niebankowi dostawcy usług płatniczych muszą działać proaktywnie, wspierając się wzajemnie w dążeniach do zwiększenia bezpieczeństwa w świecie płatności– mówi r.pr. Anna Pater-Kacprzak, członek zarządu PONIP.

Kategoria: Aktualności • 2020-12-07