Wznowienie prac zespołu FinTech przy KNF

Komisja Nadzoru Finansowego wznowiła prace zespołu FinTech, mającego na celu niwelowanie barier rozwoju. PONIP, jako członek zespołu, podsumowała dotychczas zgłoszone i wyeliminowane bariery oraz wskazała te, które wymagają dalszych prac legislacyjnych oraz sektorowych. PONIP wskazywać będzie także nowe przeszkody, które utrudniają lub hamują rozwój rynku FinTech w Polsce.

Kategoria: Aktualności • 2019-12-27