Aktualności

PONIP skuteczny przy pracach nad zmianą opłat na rzecz nadzoru

PONIP skutecznie kontynuuje działania na rzecz zmiany modelu pobierania opłat na rzecz nadzoru nad Krajowymi Instytucjami Płatniczymi. W dniu dzisiejszym przedstawiciele PONIP uczestniczyli w owocnym spotkaniu z Sekretarz Stanu w…Czytaj więcej

PONIP członkiem European Payments Institutions Federation

Pragniemy poinformować, że  PONIP otrzymał potwierdzenie przyjęcia związku do grona tzw. Associate Members w EPIF. Członkostwo PONIP w EPIF to krok w realizacji długofalowej polityki związku – merytorycznej reprezentacji  i współpracy…Czytaj więcej

Zmiana modelu wpłat na koszty nadzoru KIP i KIPE – ruszyły prace MF

W ramach prowadzonego przez PONIP merytorycznego wsparcia dla zmian w modelu finansowania kosztów nadzoru przez KIP i KIPE w Polsce. W ramach merytorycznego wsparcia zmian regulacji wpłat na koszty nadzoru, PONIP opracował…Czytaj więcej

Udział PONIP w pracach nad nowelizacją UUP (Projekt BUP & IBAN)

W związku z opublikowanym w styczniu 2014 r. projektem założeń do projektu zmiany ustawy o usługach płatniczych oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym (tzw. projekt BUP & IBAN) w…Czytaj więcej

PONIP w Rejestrze Przejrzystości Komisji Europejskiej

W dniu dzisiejszym PONIP otrzymał oficjalne potwierdzenie wpisu związku do Rejestru Przejrzystości Komisji Europejskiej. Wpis do rejestru uzyskać mogą między innymi stowarzyszenia obywatelskie, organizacje branżowe i zawodowe oraz ośrodki analityczne. Wpis…Czytaj więcej

Projekt Dyrektywy PSD II oraz Rozporządzenia w sprawie stawek Interchange

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podczas porannej konferencji prasowej ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący rynku usług płatniczych tzw. „Payment legislative package”. Propozycja zmian w regulacji rynku usług płatniczych obejmuje nowelizację dyrektywy…Czytaj więcej

Rekomendacja PONIP w sprawie obliczania wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi

Informujemy o udostępnieniu pod poniższym linkiem pierwszej z cyklu Rekomendacji PONIP: Rekomendacja PONIP: „Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru”Czytaj więcej

Sprawozdanie Senackiej Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o interchange

Senacka Podkomisja Nadzwyczajna do spraw projektów nowelizaji ustawy o usługach płatniczych w zakresie opłat interchange opublikowała 24 czerwca sprawozdanie ze swoich prac, proponując jednolity projekt w sprawie interchange. Sprawozdanie Podkomisji…Czytaj więcej

Prace nad rządowym projektem nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w Senacie

Rządowy projekt ustawy nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w toku prac w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał numer druku – 380, rozpatrywaną przez Senat wersję projektu znaleźć można tutaj Jednocześnie na…Czytaj więcej

II i III czytanie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych

Dnia 12 i 14 czerwca 2013 r., miało miejsce 43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 13 czerwca odbyło się II czytanie rządowego projektu Ustawy o usługach płatniczyc w toku którego…Czytaj więcej