Rekomendacja PONIP w zakresie stosowania FATCA do Krajowych Instytucji Płatniczych

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP wydała rekomendację w zakresie wypełniania przesłanek definicji instytucji finansowych na gruncie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA przez Krajowe Instytucje Płatnicze. Z treścią rekomendacji można zapoznać się tutaj.

Kategoria: Aktualności • 2016-05-19