PONIP członkiem międzyresortowego zespołu roboczego fintech

PONIP został członkiem zespołu roboczego fintech. Zespół zajmuje się przeglądem obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania barier prawnych dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych. Koordynatorem prac zespołu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Zespół zajmie się przeglądem obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania barier natury regulacyjnej dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych oraz ustali możliwe do podjęcia działania po stronie właściwych organów, w zakresie obowiązujących aktów prawnych wydawanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Kategoria: Aktualności • 2017-02-27