Ustawa o rzeczniku finansowym w drodze

Do Laski Marszałkowskiej wpłynął projekt grupy posłów wprowadzający urząd rzecznika finansowego. Ustawa precyzuje i ujednolica miedzy innymi terminy obsługi reklamacji, wprowadza mediację i tworzy urząd rzecznika finansowego. Projektowi przychylnie przygląda się Ministerstwo Finansów. PONIP popiera dużą część inicjatywy, nie akceptuje jednak zaproponowanej dysproporcji w modelu finansowania biura. PONIP wystąpi niebawem do projektodawców z propozycją zmian. Wersję projektu skierowanego do Sejmu wraz z uzasadnieniem znaleźć można tutaj

Kategoria: Aktualności • 2015-06-17