Uwagi PONIP do projektu ustawy o rzeczniku finansowym uwzględnione!

Podkomisja ds. instytucji finasowych uwzględniła uwagi PONIP: zapis o opłacie stanowiącej część transakcji zamieniono modelem opartym o kapitały własne instytucji oraz uwzględniono instytucje pieniądza elektronicznego. Projekt w tej postaci zostanie skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a później do Sejmu.

Kategoria: Aktualności • 2015-07-02