Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

Kontakt

POLSKA ORGANIZACJA NIEBANKOWYCH INSTYTUCJI PŁATNOŚCI PONIP
Al. Jerozolimskie 92, adres korespondencyjny: Ogrodowa 58
00-807 Warszawa

NIP: 7010297287, REGON: 142934847

tel. 22 398 16 50
e-mail: [javascript protected email address]

Wysyłając wiadomość akceptujesz przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z informacją zawartą w Dane osobowe.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem  0000384136.

Copyright © 2022 by PONIP