Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

15
maja
2013
8 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD – Payment Account Directive). Celem PAD jest poprawa obecnej sytuacji na rynku usług rachunków bieżących dla... Przeczytaj więcej
10
maja
2013
W dniu 8 maja 2013 r.  odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowej (ogólnej) nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do pracy w Komisji Finansów Publicznych. Stenogram z... Przeczytaj więcej
Copyright © 2022 by PONIP