Nowe zasady członkostwa dla Małych Instytucji Płatności

Nowe zasady członkostwa dla Małych Instytucji Płatności

Rozwój rynku usług płatniczych jest coraz bardziej dynamiczny, co wiązać można zarówno ze wzrostem znaczenia płatności bezgotówkowych, jak i oczekiwaniami klientów detalicznych oraz biznesowych. Potrzeby w tym zakresie stale rosną,…Czytaj więcej

Jednolity standard kodowania informacji towarzyszących transferom

Jednolity standard kodowania informacji towarzyszących transferom w ramach obsługi niebankowych instytucji płatniczych – zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady UE 2015/847 z dn. 20 maja 2015 r. – wersja zaktualizowana. W…Czytaj więcej

PONIP zgłasza uwagi do „Warzywniaka”

Trwają prace parlamentarne nad tzw. Warzywniakiem, tj. projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (numer druku sejmowego: 3381,…Czytaj więcej

PONIP zaprasza Małe Instytucje Płatnicze

Małe Instytucje Płatnicze mogą ubiegać się o dołączenie do PONIP. W dniu 30 maja 2023 r. odbyła się Sesja Zwyczajna Ogólnego Zgromadzenia Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności (PONIP) w trakcie…Czytaj więcej

[AML] Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel. To nie koniec drogi.

Dnia 9 marca Sejm przyjął ustawę o aplikacji mObywatel, która teraz ma zostać przyjęta przez Senat. Rozwiązania zawarte w projekcie przybliżają nas do koncepcji Europejskich Portfeli Tożsamości Cyfrowej (art. 6a i…Czytaj więcej

PONIP zgłasza uwagi do Rozporządzenia ws. płatności natychmiastowych

W dniu 15 lutego Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności zgłosiła swoje uwagi do projektu Rozporządzania zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 260/2012 i (UE) 2021/1230 w odniesieniu do poleceń przelewu natychmiastowego w…Czytaj więcej

Nowi członkowie

W grudniu 2022 r. i styczniu br. do Polskiej Organizacji Niebankowych Instytucji Płatności dołączyły trzy nowe podmioty, tj. Cardina sp. z o.o., mElements S.A. oraz Fincard sp. z o.o. Jesteśmy…Czytaj więcej

Nowa strona www

Po kilku miesiącach prac deweloperskich uruchomiliśmy naszą nową stronę www. Dopracowujemy jeszcze niektóre jej elementy, więc prosimy o zrozumienie. Czasem może ona działać niestabilnie lub zawierać błędy. Jeżeli dostrzegacie Państwo…Czytaj więcej