Zmiana modelu wpłat na koszty nadzoru KIP i KIPE – ruszyły prace MF

W ramach prowadzonego przez PONIP merytorycznego wsparcia dla zmian w modelu finansowania kosztów nadzoru przez KIP i KIPE w Polsce.

W ramach merytorycznego wsparcia zmian regulacji wpłat na koszty nadzoru, PONIP opracował zestawienie prawnoporównawcze porządków prawnych 18 krajów europejskich, które zostało przekazane do Ministerstwa Finansów (część opracowania).

PONIP sygnalizował konieczność zmiany przepisów podczas konferencji uzgodnieniowej w ramach projektu BUP & IBAN oraz prawie  rok temu wydając Rekomendację PONIP (pełna treść rekomendacji)

Z informacji uzyskanych od Ministerstwa Finansów (w tym zawartych w tabeli uwag MF po konferencji uzgodnieniowej projektu BUP & IBAN) wynika, że w Ministerstwie zostaną podjęte prace nad zmianą obecnej regulacji UUP w tym zakresie.

Kategoria: Aktualności • 2014-05-09