Uwagi do projektu komunikatu w sprawie chmury

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. PONIP, dostrzegając zmiany rynkowe i kierunek rozwoju sektora finansowego, opracowała i przekazała uwagi do w/w projektu komunikatu.

Kategoria: Aktualności • 2019-12-06