Sprawozdanie Senackiej Podkomisji Nadzwyczajnej Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektu ustawy o interchange

Senacka Podkomisja Nadzwyczajna do spraw projektów nowelizaji ustawy o usługach płatniczych w zakresie opłat interchange opublikowała 24 czerwca sprawozdanie ze swoich prac, proponując jednolity projekt w sprawie interchange. Sprawozdanie Podkomisji znaleźć można tutaj

Kategoria: Aktualności • 2013-06-16