Split Payment – rekomendacje i plany PONIP

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP realizuje swoje zapowiedzi w zakresie Split Payment. Niedawno w Warszawie odbyło się szerokie spotkanie, podczas którego uczestnicy wymienili swoje spostrzeżenia, uwagi oraz oczekiwania. Uczestnikami zespołu po stronie PONIP są Członkowie PONIP – agregatorzy płatności, agenci rozliczeniowi, organizacje płatnicze oraz firmy technologiczne. Zamysłem PONIP jest przygotowanie rozwiązań pod płatności Split Payment z użyciem nie tylko tradycyjnych przelewów bankowych, ale także innych instrumentów płatniczych – jak karty, płatności internetowe czy systemy płatności.

PONIP postanowiła podzielić prace na dwa etapy: opracowanie standardów i wytycznych dla wchodzącej w życie 1 lipca ustawy oraz prace związane z zapowiedzianą zmianą ustawy.

Rolą integratorów płatności jest dostarczenie merchantom spójnych i efektywnych rozwiązań w zakresie  rozliczeń. Niestety obecny kształt ustawy utrudnia agregację środków, co jest przecież podstawową funkcjonalnością dostarczaną przez instytucje płatnicze.  Jedynym modelem w jakim działać  mogą dzisiaj integratorzy jest  pojedyncze przekazywanie do merchanta  przelewów wysłanych w ramach mechanizmu podzielonej płatności.  Jednocześnie tzw. Split Payment nie działa dzisiaj w PayByLinkach, co przy wyłączeniu płatności kartowych powoduje brak możliwości udostępnienia natychmiastowych rozliczeń – mówi Adrian Witkowski, Członek Zarządu PONIP.

Pierwszym efektem prac PONIP jest już w ustawie umożliwienie uczestnictwa w rozliczeniach Split Payment dostawców świadczących usługi płatnicze. Teraz PONIP opracowała wytyczne w tym zakresie – Stoimy na stanowisku, że odpowiedzialność solidarna dostawcy usług płatniczych, o której mowa jest w ustawie, dotyczy jedynie części VAT i ogranicza się do przekazania tej części płatności dalej z użyciem mechanizmu Split Payment, natomiast prowizja agenta rozliczeniowego może być potrącona z części netto płatności w całości. Niestety musi odbywać się odrębnie dla każdej transakcji. Zwracamy też uwagę, że zgodnie z art. 78 Ustawy o usługach płatniczych instytucja płatnicza nie może łączyć środków pieniężnych użytkowników ani akceptantów ze środkami własnymi. Na podstawie ustawy o podzielonej płatności banki otwierać będą jednak jeden rachunek VAT dla wszystkich kont danej instytucji w banku. Sugerujemy więc zawnioskowanie w bankach prowadzących rachunki własne instytucji płatniczych oraz rachunki związane z obsługą działalności płatniczej otwieranie odrębnych rachunków VAT’owskich do obsługi płatności akceptantów i użytkowników. Tym bardziej, że rachunki takie banki z mocy ustawy otwierają bezpłatnie – uzupełnia Andrzej Poniński, Prezes PONIP.

W drugim etapie prac PONIP chce wypracować rozwiązania, które umożliwią realizację podzielonych płatności w użyciem innych instrumentów płatniczych niż tylko tradycyjne przelewy bankowe. Aktualnie diagnozujemy potrzeby rynku, ale także rozwiązania techniczne – jak możliwość przekazywania komunikatów Split Payment przez systemy organizacji płatniczych czy systemy płatności. Zapraszamy podmioty niezrzeszone w PONIP do współpracy – kończy Andrzej Poniński.

Kategoria: Aktualności • 2018-06-08