PONIP w Rejestrze Przejrzystości Komisji Europejskiej

W dniu dzisiejszym PONIP otrzymał oficjalne potwierdzenie wpisu związku do Rejestru Przejrzystości Komisji Europejskiej. Wpis do rejestru uzyskać mogą między innymi stowarzyszenia obywatelskie, organizacje branżowe i zawodowe oraz ośrodki analityczne.

Wpis do rejestru umożliwi PONIP szerzy dostęp do informacji dotyczących bieżących i planowanych prac oraz inicjatyw Komisji Europejskiej. W szczególności umożliwi uzyskanie akredytacji dającej wstęp na posiedzenia Parlamentu Europejskiego.

Wpis PONIP w rejestrze znaleźć można tutaj

Kategoria: Aktualności • 2014-03-26