Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

26
marca
2020

W związku z sytuacją związaną z wirusem COVID-19 PONIP zwróciła się do Komisji Nadzoru Finansowego o zmianę terminu stosowania komunikatu KNF z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej.
W dniu dzisiejszym KNF wydała komunikat zmieniający datę obowiązywania komunikatu jak wyżej z 1 sierpnia na 1 listopada 2020 r.

Copyright © 2022 by PONIP