Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

02
lipca
2015

Podkomisja ds. instytucji finasowych uwzględniła uwagi PONIP: zapis o opłacie stanowiącej część transakcji zamieniono modelem opartym o kapitały własne instytucji oraz uwzględniono instytucje pieniądza elektronicznego. Projekt w tej postaci zostanie skierowany do Komisji Finansów Publicznych, a później do Sejmu.

Copyright © 2022 by PONIP