Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

06
grudnia
2019

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała projekt komunikatu dotyczącego przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej. PONIP, dostrzegając zmiany rynkowe i kierunek rozwoju sektora finansowego, opracowała i przekazała uwagi do w/w projektu komunikatu.

Copyright © 2022 by PONIP