Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

17
maja
2013

Informujemy, że termin posiedzenia Komisji Finansów Publicznych w sprawie rządowego projektu nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych został wyznaczony na dzień 22 maja 2013 r., na godzinę 13.00.

Copyright © 2022 by PONIP