Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

16
czerwca
2013

Senacka Podkomisja Nadzwyczajna do spraw projektów nowelizaji ustawy o usługach płatniczych w zakresie opłat interchange opublikowała 24 czerwca sprawozdanie ze swoich prac, proponując jednolity projekt w sprawie interchange. Sprawozdanie Podkomisji znaleźć można tutaj

Copyright © 2022 by PONIP