Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

19
maja
2016

Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP wydała rekomendację w zakresie wypełniania przesłanek definicji instytucji finansowych na gruncie Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA przez Krajowe Instytucje Płatnicze. Z treścią rekomendacji można zapoznać się tutaj.

Copyright © 2022 by PONIP