Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

22
grudnia
2017

Podczas kongresu 590 w Rzeszowie odbyła się prezentacja raportu z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech) przy KNF. PONIP była członkiem tego zespołu, a raport można pobrać ze stron Komisji Nadzoru Finansowego.

Copyright © 2022 by PONIP