Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

24
lipca
2013

W dniu dzisiejszym Komisja Europejska podczas porannej konferencji prasowej ogłosiła pakiet legislacyjny dotyczący rynku usług płatniczych tzw. „Payment legislative package”. Propozycja zmian w regulacji rynku usług płatniczych obejmuje nowelizację dyrektywy PSD oraz wprowadzenie regulacji dotyczącej stawek interchange.
Przedstawiona przez Komisję dokumentacja obejmuje min:

  • Proposal for a revised Payment Services Directive (PSDII),
  • Proposal for a Regulation on Multilateral Interchange Fees (MIFs).

Całość dokumentacji dotyczącej nowej propozycji PSD II i MIFs znaleźć można na stronie Komisji Europejskiej.

Copyright © 2022 by PONIP