Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

16
czerwca
2013

Rządowy projekt ustawy nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych w toku prac w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał numer druku – 380, rozpatrywaną przez Senat wersję projektu znaleźć można tutaj

Jednocześnie na dzień 26 czerwca 2013 r. wyznaczono posiedzenie Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie projektu.

Copyright © 2022 by PONIP