Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

27
lutego
2017

PONIP został członkiem zespołu roboczego fintech. Zespół zajmuje się przeglądem obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania barier prawnych dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych. Koordynatorem prac zespołu jest Komisja Nadzoru Finansowego. Zespół zajmie się przeglądem obowiązujących przepisów prawa i regulacji nadzorczych w celu zidentyfikowania barier natury regulacyjnej dla rozwoju działalności podmiotów wdrażających nowoczesne rozwiązania technologiczne w obszarze usług finansowych oraz ustali możliwe do podjęcia działania po stronie właściwych organów, w zakresie obowiązujących aktów prawnych wydawanych na szczeblu Unii Europejskiej.

Copyright © 2022 by PONIP