Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

23
października
2020

PONIP, jako Członek European Payment Institutions Federation, aktywnie działa na arenie międzynarodowej. Organizacja pracuje aktualnie wraz z EPIF nad kwestiami związanymi z AML w działalności podmiotów świadczących usługi płatnicze określone PSD2: AIS oraz PIS, a także nad podejściem regulatorów oraz banków do relacji z dostawcami usług płatniczych.

Copyright © 2022 by PONIP