Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności

Związek pracodawców

Podsumowanie opinii PONIP w zakresie braku podstaw do uznania krajowych relacji banku z dostawcami usług płatniczych za korespondenckie

You can add any HTML here (admin -> Theme Options -> Promo Popup).
We suggest you create a static block and put it here using shortcode

close