Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

01
lipca
2015

W dniu 1 lipca 2015 grono członków PONIP zasiliły England.pl oraz Grupa LEW. Cieszymy się, że PONIP reprezentuje coraz większą część rynku dostawców usług płatniczych, a nowych członków witamy!

Copyright © 2022 by PONIP