Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

29
marca
2017

Do PONIP wstąpił IT Card. To już osiemnasty Członek organizacji reprezentującej interesy podmiotów rynku finansowego w Polsce.

Copyright © 2022 by PONIP