Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

15
czerwca
2013

Dnia 12 i 14 czerwca 2013 r., miało miejsce 43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Dnia 13 czerwca odbyło się II czytanie rządowego projektu Ustawy o usługach płatniczyc w toku którego nie zgłoszono żadnych poprawek. W związku z tym Sejm w bloku głosowań dokonał III czytania projektu w Sejmie i przekazał go do rozpatrzenia przez  Senat Rzeczypospolitej Polskiej

Copyright © 2022 by PONIP