Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

04
czerwca
2013

Komisja Finansów Publicznych na posiedzeniu  w dniach 22 – 23 maja 2013 r. przyjęła rządowy projekt Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do Sejmu do II czytania, które odbędzie się na 43 posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 – 14 czerwca 2013 r.

Copyright © 2022 by PONIP