Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

10
maja
2013

W dniu 8 maja 2013 r.  odbyło się w Sejmie pierwsze czytanie rządowej (ogólnej) nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych. Projekt został skierowany do pracy w Komisji Finansów Publicznych.

Stenogram z posiedzenia Sejmu znaleźć możnna tutaj
Wersję projektuskierowanego do Sejmu wraz z uzasadnieniem znaleźć można tutaj

Copyright © 2022 by PONIP