Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

08
lutego
2018

W związku z ustawą o Split-VAT w ramach PONIP została powołana specjalna grupa robocza, której celem jest wypracowanie standardów i praktyki rynkowej obsługi podzielonych płatności VAT. To tylko jedna z inicjatyw, które na bieżąco podejmuje organizacja reprezentując znaczną część uczestników rynku płatniczego w Polsce.

Copyright © 2022 by PONIP