Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

15
maja
2013

8 maja 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła projekt dyrektywy w sprawie rachunków płatniczych (PAD – Payment Account Directive). Celem PAD jest poprawa obecnej sytuacji na rynku usług rachunków bieżących dla konsumentów. Zdaniem Komisji na rynku tym panuje słaba konkurencja między bankami i innymi dostawcami usług rachunku bieżącego, występują nieuzasadnione różnice w kosztach usług, konsumenci niezmiernie rzadko zmieniają dostawcę usługi, miliony Europejczyków nie posiadają konta mimo jego dużego znaczenia dla uczestniczenia w obrocie gospodarczym.

PAD ma przeciwdziałać tej sytuacji przez wprowadzenie obowiązku zapewnienia konsumentom zrozumiałej, wyczerpującej i ustandaryzowanej informacji o kosztach rachunku, wprowadzenie obowiązkowej procedury przeniesienia rachunku konsumenta do innego dostawcy na wzór przeniesienia numeru telefonu do innego operatora, wprowadzenie obowiązku powszechnego dostępu dla konsumentów do bezkosztowej lub niskokosztowej usługi rachunku płatniczego umożliwiającego podstawowe operacje bankowe.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o dyrektywie PAD zawartymi na niniejszej stronie oraz do śledzenia aktualnych informacji dostępnych na stronie Komisji Europejskiej

Copyright © 2022 by PONIP