Polska Organizacja Niebankowych Instytucji Płatności PONIP

29
maja
2021

W marcu 2020 r. PONIP udostępniła tłumaczenie jednolitego tekstu polskiej Ustawy o usługach płatniczych na język angielski. W obliczu zmian Ustawy PONIP publikuje aktualizację tłumaczenia.
Ustawa o usługach płatniczych jest transpozycją do polskiego porządku prawnego dyrektywy PSD oraz PSD2. Wiele opcji czy rozwiązań narodowych skutkuje jednak tekstem znacznie odbiegającym od treści dyrektyw. PONIP opracowała tłumaczenie polskiej wersji UUP na język angielski.

Dokument można pobrać tutaj.

Copyright © 2022 by PONIP